Adsorpcyjne Osuszanie Sprężonego Powietrza Adsorpcja

Adsorpcyjne Osuszanie Sprężonego Powietrza

W artykule opisano systemy adsorpcyjnego osuszania powietrza sprężonego oraz rodzaje adsorbentów stosowanych w filtrach osuszających. Przedstawiono najważniejsze cechy każdego z nich oraz opisano klasy czystości sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1

Adsorpcyjne Osuszanie Sprężonego Powietrza

Suszenie adsorpcyjne jest to proces chemiczny w którym para wodna jest wiązana z materiałem adsorpcyjnym w wyniku oddziaływania międzycząsteczkowego powierzchni adsorbentu i cząsteczek adsorbatu. Ogólna zasada działania adsorpcyjnych systemów osuszających jest prosta: wilgotne powietrze przepływa przez kolumnę wypełnioną materiałem higroskopijnym, na którego powierzchni adsorbowana jest woda. Osuszone powietrze opuszcza kolumnę i jest kierowane do zużycia. Osuszanie powietrza powoduje się stopniowe nasycenie materiału adsorpcyjnego, aż do jego zapełnienia. W typowych układach przemysłowych kolumna z nasyconym złożem na kolejny zbiornik, a nasycone złoże jest regenerowane w celu przywrócenia zdolności osuszających. Regeneracja może być prowadzona w cyklu PSA (z ang. pressure swing adsorption) lub TSA (z ang. temperature swing adsorption). Głównym parametrem mówiącym o stopniu osuszenia powietrza jest ciśnieniowy punkt rosy, natomiast czystość sprężonego powietrza jest klasyfikowany do 6 klas (zgodnie z normą ISO 8573).

Sito molekularne 3a, 4a i 13X

Ciśnieniowy punkt rosy

Ciśnieniowy punkt rosy to parametr wyrażony w stopniach Celsiusa, wykorzystywany do określania temperatury przy której dochodzi do kondesacji. Osiągnięcie ciśnieniowego punktu rosy oznacza, że wilgotność względna osiągnęła 100% i rozpoczyna się proces kondensacji (wykroplenia) pary wodnej.

Klasy czystości sprężonego powietrza

Klasy czystości sprężonego powietrza zostały określone w normie ISO 8573. Norma wyróżnia 6 klas powietrza, która klasyfikuje powietrze od najczystszego (klasa 1) do powietrza o najniższej jakości (klasa 6).

­­
Stopień czystości powietrza
Klasa czystości ISO 8573-1
Max wielkość elementów stałych [µm]
Max stężenie elementów stałych [mg/m3]
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]
Maksymalne stężenie oleju [mg/m3]
1
0,1
0,1
-70
0,01
2
1
1
-40
0,1
3
5
5
-20
1
4
15
8
+3
5
5
40
10
+7
25
6
+10

 

Systemy adsorpcyjnego osuszania powietrza sprężonego

Adsorpcyjne systemy osuszania powietrza sprężonego dzielimy na:

  • osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco (m.in. BEKO EVERDRY, L&W , PNEUDRI DH,KSI – Filtertechnik ECOTROC, PARKER) – External heat regenerated systems,
  • osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno (m.in. OMEGA AIR A-DRY, FST DPS, ATLAS Copco CD) – Cold regenerated heatless systems.

Silica gel w beczkach

 

Adsorbenty do filtrów osuszających

Osuszaczach adsorpcyjnych wykorzystuje się adsorbenty osuszające o różnej charakterystyce i wydajności. Najczęściej wykorzystywanymi adsorbentami jest żel krzemionkowy (silica gel, potocznie również silikażel), aktywny tlenek glinu Al2O3 (activated aluminum) i sito molekularne (molecular sieves) 3A, 4A, 13X. Istnieje wielu producentów dedykowanych adsorbentów osuszających m.in. BASF Sorbead® Air (modyfikowane glinokrzemiany), KC-Trockenperlen.

­
Parametr
Opis
Jest to tlenek glinu będący popularnym adsorbentem osuszającym w systemach sprężonego powietrza
Amorficzna forma dwutlenku krzemu o wysokiej pojemności adsorpcyjnej pary wodnej
Syntetyczne zeolity o regularnym kształcie porów i kształcie. Główne typy wykorzystywanych sit molekularnych to 3A, 4A, 5A i 13X
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]
-40
-60
-70 (maksymalnie do -100)
Systemy osuszania
PSA, TSA
TSA
PSA, TSA

Jaki materiał osuszający powianiem wybrać?

Na wybór środka osuszającego ma wpływ wiele czynników z których głównymi są możliwy do uzyskania stopień osuszania sprężonego powietrza (wyrażany ciśnieniowym punktem rosy), metodą regeneracji (PSA, TSA) i koszt materiału. Jeżeli potrzebujesz nowego systemu adsorpcyjnego osuszania powietrza skontaktuje się z nami to nasi eksperci zaproponują Ci właściwe rozwiązanie. Jeżeli posiadasz istniejący system i chciałbyś zredukować koszt związany z dostawą nowego wypełnienia osuszającego, również jesteśmy w stanie Ci pomóc. Dostarczamy adsorbenty osuszające do większości dostępnych na rynku osuszaczy adsorpcyjnych!

­Więcej informacji znajdziesz również na naszej stronie dedykowanej technologią adsorpcyjnym!

 

Mateusz Kochel | Specjalista od Technologii Adsorpcyjnych

mkochel@abc-z.pl
Pochłaniacze wilgoci saszetki kontenerowe

Saszetki
pochłaniające
wilgoć

Przeznaczone do ochrony produktów w trakcie transportu i magazynowania

Więcej

Adsorbenty przemysłowe (żel krzemionkowy i aktywny tlenek glinu)

Adsorbenty
przemysłowe

Adsorbenty sypkie dostarczane w formie granulek o różnej formie i kształcie.

Więcej

płytki osuszające

Karty osuszające

Wyjątkowe materiały osuszające o szerokim zastosowaniu

Więcej