Doradztwo w zakresie technologii adsorpcyjnych

Zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczne instalacje adsorpcyjne to zagadnienia, które należy nieustannie rozwijać i dostosowywać do zmian panujących na rynku. Doradzamy z myślą o skutecznym rozwiązaniu Twojego problemu.

 • Przejrzyste zasady

  Specjalizacja wyłącznie w sektorze B2B

 • Łatwy kontakt

  Doradztwo przy wyborze właściwego produktu

 • Duże doświadczenie

  Każdego dnia wykorzystujemy wnikliwie wiedzę na naszą korzyść

 • Adsorbenty przemysłowe (żel krzemionkowy i aktywny tlenek glinu)
  Adsorbenty przemysłowe (żel krzemionkowy i aktywny tlenek glinu)

  Dobór odpowiedniego adsorbentu dla konkretnego procesu technologicznego jest najważniejszym z czynników wpływających na pracę urządzenia adsorpcyjnego, jego wydajność i koszty operacyjne. Rozróżniamy kilka podstawowych grup materiałów adsorpcyjnych, natomiast każda z nich cechuje się innymi właściwościami fizykochemicznymi, a tym samym możliwością ich zastosowania. Dobranie odpowiedniego materiału złoża przekłada się na efektywną i ekonomiczną pracę urządzenia.

  ABC-Z SYSTEM EKO służy wiedzą i doświadczeniem w dobrze właściwego adsorbentu do konkretnej aplikacji. Posiadamy szeroką ofertę wysokiej jakości adsorbentów przemysłowych, w związku z tym jesteśmy w stanie dobrać indywidualnie najlepsze rozwiązanie do potrzeb naszych klientów. Pracujemy na podstawie rzeczywistych danych, opracowując optymalne rozwiązania, które zapewnią utrzymanie wymaganych parametrów pracy instalacji przy zachowaniu niskich kosztów operacyjnych.

 • Zmiana koloru żelu krzemionkowego (silica gel)
  Zmiana koloru żelu krzemionkowego (silica gel)

  Adsorbenty w trakcie eksploatacji ulegają zużyciu w następstwie wypełnienia się jego wewnętrznej struktury porowatej cząsteczkami pochłanianych związków. Prędkość zapełniania się materiału adsorpcyjnego jest zależna od wielu czynników, a precyzyjne określenie tego parametru bywa problematyczne. Błędna ocena może prowadzić do wzrostu kosztów eksploatacji, przekroczenia projektowych parametrów technologicznych, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia całej instalacji.

  Wymiana wypełnienia złoża adsorbera w odpowiednim momencie nie tylko przełoży się na bezpośrednią oszczędność związaną z kosztem wymiany sorbentu, ale również w pośredni sposób wpływa na energochłonność całej instalacji (spadek ciśnienia na aparacie).

 • Adsorber z węglem aktywnym
  Adsorber z węglem aktywnym

  Węgiel aktywny jest dobrym izolatorem, tak więc może stworzyć w złożu barierę adiabatyczną dla ciepła, wywołując lokalne przegrzanie. Przy nieodpowiednim chłodzeniu złoża, punkty te stanowią potencjalne miejsca zapalne. Użytkownicy często nie zdają sobie sprawy o realnym zagrożeniu egzotermicznych reakcjach na węglu aktywnym. Wykonawcy instalacji adsorpcyjnych projektują układ dla konkretnego wypełnia złoża, którego parametry fizykochemiczne zapewnią bezpieczną pracę instalacji, jednakże podczas eksploatacji instalacji niejednokrotnie dochodzi do zmian wypełnienia złoża na adsorbent „ekwiwalentny”. Wielu dostawców nie informuje o problemach termicznej stabilności adsorbentów węglowych, natomiast jest to parametr szczególnie istotny dla obiektów o wysokim ryzyku pożarowym. Źle dobrany adsorbent oraz zmienne środowisko pracy instalacji przemysłowych może w efekcie prowadzić do nieoczekiwanego zapłonu złoża węglowego.

  ABC-Z SYSTEM EKO posiada szerokie doświadczenie w projektowaniu i eksploatacji instalacji adsorpcyjnych. Realizujemy działania w zakresie wsparcia projektowego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego adsorberów ze złożem stałym węgla aktywnego, jak również pomagamy przy modernizacjach istniejących instalacji. Doradzamy przy doborze adsorbentu do procesów charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem pożarowym. W sytuacjach gdy doszło do pożaru, służymy niezależnym doradztwem w zakresie ustalenia przyczyn i możliwości postępowania, celem niedopuszczenia do powtórzenia niebezpiecznej sytuacji.

 • Instalacja adsorberów z węglem aktywnym
  Instalacja adsorberów z węglem aktywnym

  Projektujemy i wykonujemy adsorbery ze złożem stałym węgla aktywnego przeznaczone do oczyszczania gazów. Każdorazowo dobieramy najlepsze rozwiązanie pod kątem techniczno-finansowym. Z powodzeniem wspieramy również partnerów przemysłowych w zakresie projektowania układów adsorpcyjnych.

Jesteśmy tu dla Ciebie

Nie ma dwóch takich samych produktów, dlatego możemy zaoferować odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania. Potrzebujesz pomocy w doborze adsorbentów lub doradztwa w zakresie technologii adsorpcyjnych?

Skontaktuj się z nami

pochłaniacze wilgoci silica gel