Aktywowany tlenek glinu Al2O3

Aktywny tlenek glinu (aktywowany tlenek glinu, tlenek glinowy) jest mineralnym adsorbentem o dużej porowatości i wysokiej wytrzymałości znajdujący szerokie zastosowanie w aplikacjach osuszania i oczyszczania gazów i cieczy.

pochłaniacze wilgoci aktywny tlenek glinu
Adsorpcja na aktywnym tlenku glinu
Adsorpcja na aktywnym tlenku glinu

Aktywny tlenek glinu Al2O3 (aktywowany tlenek glinu, tlenek glinowy) jest mineralnym adsorbentem o dużej porowatości i wysokiej wytrzymałości. Jest to materiał wytwarzany poprzez termiczną obróbkę tlenku glinu Al2O3 Dzięki swoim wyjątkowym właściwością jest szeroko wykorzystywany w przemyśle do osuszania gazów i cieczy, jak również do usuwania innych śladowych zanieczyszczeń. Komercyjne nazwy aktywnego tlenku glinu (activated alumina) to m.in.: BASF F-200, AxSorb, SORBEO

Aktywny tlenek glinu jest materiałem o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej. Nie pęcznieje oraz nie ulega uszkodzeniu w kontakcie z ciekłą wodą, co pozwala na jego wykorzystanie w sytuacjach gdy może dojść do wykroplenia wody z przepływającego gazu. Jest to materiał stabilny termicznie, a jego specyficzna budowa wewnętrzna pozwala na adsorpcje różnych śladowych zanieczyszczeń. Dzięki jego doskonałej odporności na ścieranie i zgniatanie, stosunkowo łatwą regeneracje połączoną z możliwością osuszania do wartości ciśnieniowego punktu rosy na poziomie co najmniej -40°C, jest szeroko wykorzystywany w aplikacjach osuszania sprężonego powietrza.

Aktywny tlenek glinu jest również materiałem dla zastosowania w procesach uzdatniania wody i ścieków. Filtry z aktywnym tlenkiem glinu są wykorzystywane do usuwania fluorków, fosforanów, arsenu i metali ciężkich. W szczególności posiada unikatowe właściwości adsorpcji fluoru, zarówno w uzdatnianiu wody jak i z ścieków. Filtry z aktywnym tlenkiem glinu mogą pracować z i bez regeneracji.

Wytrzymałość na ścieranie i zgniatanie

Aktywowany tlenek glinu jest adsorbentem charakteryzującym się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ścieranie i zgniatanie, dzięki czemu jest w stanie spełnić swoje funkcje w wymagających warunkach osuszania gazów procesowych wydłużając jego długość przydatności do użycia, pozwalając na prace przy wyższych prędkościach przepływu i ciśnienia. Odporność na ścieranie przekłada się ponadto na mniejsze pylenie podczas załadunku i rozładunku oraz minimalizuje zatykanie się armatury na wylocie z adsorbera/filtra osuszającego.

Materiał stabilny termicznie

Jest to mineralny adsorbent o wysokiej wytrzymałości termicznej, pozwalający na wykorzystanie go w procesach o podwyższonej temperaturze

Odporność w kontakcie z ciekłą wodą,

Aktywowany tlenek glinu jest adsorbentem odpornym na kontakt z wodą w stanie ciekłym dzięki czemu może być wykorzystany w aplikacjach, w których zachodzi prawdopodobieństwo kondesacji wody. Jest również z powodzeniem wykorzystywany jako warstwa buforowa złoża, chroniąca inne materiały adsorpcyjne przed odziaływaniem ciekłej wody.

Wysoka zdolność adsorpcji wody

Aktywny Al2O3 jest materiałem o dużej porowatości i wysokiej zdolności adsorpcji pary wodne, wydłużając jego czas pracy w jednym cyklu adsorpcyjnym.

Pozwala na adsorpcje fluoru oraz innych zanieczyszczeń śladowych

Aktywowany tlenek glinu jest adsorbentem charakteryzującym się wysoką powierzchnią właściwą o specyficznej budowie, pozwalającej na usuwanie różnych zanieczyszczeń śladowych, w tym związków fluoru. Dzięki temu aktywny tlenek glinu poza procesami osuszania wykorzystywany jest również m.in. w procesach uzdatniania wody.

Możliwość wielokrotnej regeneracji

Aktywowany tlenek glinu jest adsorbentem możliwym do stosunkowo łatwej regeneracji w systemach zmiennociśnieniowych (PSA, cold regenerated) oraz regeneracji termicznej (TSA, external hot regenerated). Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej możliwa jest wielokrotna liczba cykli adsorpcja-desorpcja wydłużająca czas życia produktu.

Łatwy w użyciu

SorbAA jest dostarczany w łatwych w użyciu plastikowych kanistrach o objętości 2 i 5 dm3 oraz beczkach plastikowych lub tekturowych, pozwalających na ich wielokrotne otwieranie i zamykanie. Produkt jest gotowy do użycia od razu po otwarciu.

Schemat zastosowania aktywnego tlenku glinu
Schemat zastosowania aktywnego tlenku glinu

Aktywowany tlenek glinu dzięki specyficznej powierzchni wewnętrznej struktury porowatej jest materiałem o szerokim zastosowaniu w aplikacjach oczyszczania i osuszania cieczy oraz gazów.

  • w technice osuszania powietrza sprężonego,
  • osuszanie gazu ziemnego (LNG, LPG, NG),
  • osuszanie gazów procesowych,
  • zabezpieczenie wydechów zbiorników przemysłowych,
  • usuwanie resztkowych kwasów organicznych z olejów transformatorowych i smarów,
  • jako katalizator w procesach chemicznych,
  • adsorpcja związków fluoru.

Pewność i bezpieczeństwo w technologiach adsorpcyjnych

Potrzebujesz wydajnego i pewnego rozwiązania w zakresie osuszania lub oczyszczania gazów lub cieczy? Możemy Ci pomóc!

Zamów produkt

pochłaniacze wilgoci aktywny tlenek glinu