Żel krzemionkowy SorbGEL

Żel krzemionkowy SorbGEL (z ang. silica gel, również potocznie nazywany silikażel) to grupa materiałów adsorpcyjnych o wyjątkowych właściwościach osuszających. Posiadają wysoce porowatą strukturę wewnętrzną pozwalającą na skuteczne usuwanie wilgoci z otoczenia.

Silica gel (silikażel) granulat
Adsorpcja wilgoci przez żel krzemionkowy (silica gel)
Adsorpcja wilgoci przez żel krzemionkowy (silica gel)

Żel krzemionkowy SorbGEL (silica gel, silikażel) to jeden z najpowszechniej wykorzystywanych materiałów osuszających. Jest to wysoce porowaty syntetyczny adsorbent, będący uwodnioną formą dwutlenku krzemu SiO2nH2O. Dzięki swojej rozwiniętej wewnętrznej strukturze porowatej posiad zdolność do pochłaniania wilgoci ze swojego otoczenia lub z przepływającego gazu. Struktura porów w żelu krzemionkowych nie jest jednolita, a ich średnica mieści się w zakresie od 2 do 12,5 nm. Dzięki swojej wysokiej zdolności pochłaniania wody, możliwości wielokrotnego użycia (regeneracji) oraz bezpieczeństwa w stosowaniu jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów osuszających.
Granulat żelu krzemionkowego (silikażelu) jest dostarczany w formie ziarnek o kształcie sferycznym lub nieregularnym o różnych rozmiarach. W zależności od wymagań użytkownika może zawierać w swojej strukturze wskaźnik nasycenia, który informuję o stanie zużycia materiału osuszającego. Żele krzemionkowe można sklasyfikować ze względu na rodzaj struktury porowatej w następujący sposób:

  • typ A (wąskoporowaty)
  • typ B (średnioporowaty)

Wysoka pojemność adsorpcyjna względem pary wodnej

Żele krzemionkowe charakteryzują się wysoką pojemnością adsorpcji wody, dochodzącą blisko do 40% masy własnej dla żelu typu A (SorbGEL WA) i 60% dla żelu typu B (SorbGEL WB).

Możliwa wielokrotna regeneracja

Silikażel po nasyceniu parą wodną może być regenerowany termicznie (wysuszony) i ponownie użyty przy niewielkiej stracie pojemności adsorpcyjnej.

Długi okres przydatności do użycia

Przechowywany w szczelnych pojemnikach w suchym pomieszczeniu nie traci swoich właściwości i może być z powodzeniem użyty po długoterminowym magazynowaniu.

Nietoksyczny, bezwonny i nie powoduje korozji

Wszystkie z oferowanych żeli krzemionkowych z grupy SorbGEL nie zawierają żadnych związków toksycznych (DMF, kobalt), są bezwonne i nie powodują korozji.

Szeroki zakres stosowania

Dzięki szerokiej grupie produktowej mogą być z powodzeniem stosowane w wielu różnych aplikacjach procesowych.

Łatwy w użyciu

Produkty z serii SorbGEL są dostarczane w łatwych w użyciu plastikowych kanistrach o objętości 2 i 5 dm3 oraz plastikowych i tekturowych beczkach o różnej pojemności, pozwalających na ich wielokrotne otwieranie i zamykanie. Produkt jest gotowy do użycia od razu po otwarciu.

Żel krzemionkowy SorbGEL (silicażel) jest wysoce aktywnym adsorbentem dostępnym w szerokiej gamie produktowej o różnych właściwościach. Dzięki wysokiemu powinowactwu do pochłaniania pary wodnej oraz stosunkowo niskim kosztom operacyjnym, jest materiałem szeroko stosowanym w aplikacjach osuszania gazów, jednakże posiada również zdolność adsorpcji innych związków m.in. węglowodorów C5-C10, CO2, związków siarki oraz azotu i innych. Główne aplikacje to:

  • osuszanie powietrza sprężonego,
  • zabezpieczenie wydechów zbiorników przemysłowych,
  • systemy filtracji gazów,
  • suszenie gazów procesowych,
  • do zabezpieczenia stacji transformatorowych,
  • wypełnienie kolumn chromatograficznych,
  • zabezpieczenie towarów przed wilgocią,
  • adsorpcyjne układy chłodzenia,

Najczęściej wykorzystywanym w procesach osuszania jest żel krzemionkowy typu A, co wynika z jego wysokiej zdolności pochłaniania pary wodnej przy niskiej wilgotności względnej (RH). Należy natomiast pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i dobór odpowiedniego adsorbentu jest kluczowy dla utrzymania pożądanych parametrów procesowych przy minimalizacji kosztów związanych z eksploatacją urządzeń technicznych. Nasz zespół posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie w technologiach adsorpcyjnych i chęcią dobierze dla Państwa odpowiednie rozwiązanie (link).

Grupa produktowa SorbGEL

Rodzina produktowa żeli krzemionkowych SorbGEL to szeroki zakres materiałów adsorpcyjnych o różnych właściwościach, znajdujących zastosowanie w wielu branżach i aplikacjach. Dobór właściwego środka osuszającego pozwoli na skuteczną ochronę i bezpieczną pracę urządzeń oraz aparatów.

Żel krzemionkowy (silica gel) ze wskaźnikiem (pomarańczowy i żółty)

Żel krzemionkowy z wskaźnikiem

Są to żele krzemionkowe (silicażele) zawierające w swojej strukturze indykator poziomu nasycenia parą wodną. Wskaźnik ten pozwala na wizualne zobrazowanie stanu zużycia materiału osuszającego, dzięki zmianie koloru ziarenek. Zmiana barwy jest informacją dla użytkownika o konieczności wymiany sorbentu lub jego regeneracji.

Żel krzemionkowy (silikażel) pomarańczowy - przed i po zmianie koloru

Pomarańczowy
SorbGEL O

Gdy jest suchy granulki żelu posiadają pomarańczowy kolor. Po nasyceniu parą wodną granulki zmieniają kolor na ciemno zielony.

specyfikacja TDSkarta MSDS

Żel krzemionkowy (silikażel) ze wskaźnikiem - przed i po zmianie koloru

Żółty
SorbGEL Y

Gdy jest suchy granulki żelu posiadają żółty kolor. Po nasyceniu parą wodną granulki zmieniają kolor na jasno niebieski.

specyfikacja TDSkarta MSDS

Żel krzemionkowy (silica gel) ziarnowy i sferyczny

Żel krzemionkowy bez wskaźnika

Grupa żeli krzemionkowych (silica gels, silica żele) które nie zawierają indykatora nasycenia parą wodną. Jest to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby wizualnej oceny stanu zużycia materiału osuszającego.

Żel krzemionkowy (silica gel) biały, typ A

Biały typ A SorbGEL WA

Jest to żel krzemionkowy posiadający wysoką zdolność pochłaniania pary wodnej w szczególności w niskich zakresach wilgotności względnej.

specyfikacja TDSkarta MSDS

Żel krzemionkowy (silica gel) biały, typ B

Biały typ B  SorbGEL WB

Jest to żel krzemionkowy, który dzięki otwartej strukturze porowatej posiada doskonałą wydajność osuszania przy wysokich wartościach wilgotności względnej.

specyfikacja TDSkarta MSDS

Żel krzemionkowy (silica gel) wodoodporny

FNG (odporny na wodę) SorbGEL FNG

Oprócz właściwości, który posiada zwykły żel krzemionkowy, FNG posiada wysoką odporność na działanie wody w stanie ciekłym.

specyfikacja TDSkarta MSDS

Właściwy materiał to pewność i bezpieczeństwo

Potrzebujesz wydajnego i pewnego rozwiązania które pozwoli ochronić Twoje produkty przed wilgocią? Możemy Ci pomóc!

Zamów produkt

Żel krzemionkowy (silikażel) pomarańczowy - przed i po zmianie koloru