Wilgoć w powietrzu i związane z nią zagrożenia AdsorbcjaSaszetki pochłaniające wilgoć

Wilgoć w powietrzu i związane z nią zagrożenia

Dlaczego kwestia wilgotności powietrza jest tak istotna?

Powietrze atmosferyczne jest gazem wilgotnym, będącym mieszaniną powietrza suchego i wody, która może znajdować się w stanie gazowym, ciekłym lub stałym. Wodę tę określa się potocznie jako wilgoć. Wilgoć w środowisku naturalnym występuje prawie wszędzie. Jest ona nieodłączonym elementem powietrza atmosferycznego. Zawartość wilgoci w powietrzu nazywa się jego wilgotnością, którą podaje się zwykle w jednostkach względnych. Zawartość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym jest ograniczona i zależy od jego temperatury i ciśnienia. Po osiągnieciu punktu nasycenia dochodzi do skroplenia wody lub jej resublimacji. Dochodzi do tego najczęściej przy obniżeniu się temperatury powietrza, którego pojemność wody ulega zmniejszeniu. Wykraplanie pary wodnej lub długotrwałe utrzymywanie się wysokiego poziomu wilgoci w powietrzu zamkniętym w opakowaniu lub pojemniku powoduje zawilgocenie przechowywanych materiałów. Na powierzchni ciał stałych takich jak szkło, tworzywa sztuczne, tkaniny czy metale tworzy się cienka warstwa wody, która ma grubość od 1 do 10 cząsteczek wody. Taka warstwa jest właściwie niezauważalna, jednakże penetruje do wnętrza materiału powodując jego uszkodzenie lub pogorszenie walorów użytkowych.

I tak na przykład korozja powierzchniowa metali przekłada się na wielomilionowe straty producentów, których produkty ulegają uszkodzeniu w transporcie lub w trakcie magazynowania. Elementy układów elektronicznych w kontakcie nawet z najmniejszą ilością wody mogą ulec bezpowrotnemu zniszczeniu na wskutek wyładowań elektrostatycznych ESD. W produktach farmaceutycznych i suplementach diety, na skutek dyfuzji wody z powietrza atmosferycznego do wnętrza opakowania z lekami, dochodzi do reakcji pomiędzy cząsteczkami wody a substancją chemiczną zawartą w preparacie, przez co może dojść do zmiany jego właściwości fizycznych i chemicznych. W przypadku materiałów sypkich wilgoć powoduje ich zbrylenie.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie zabezpieczenie towarów przed wilgocią pozwoli uniknąć kosztów operacyjnych związanych ze zniszczeniem towarów, jak również strat wizerunkowych związanych z dostarczeniem kontrahentom uszkodzonych produktów. Skutecznym i tanim rozwiązaniem tego problemu jest zastosowaniu saszetek pochłaniających wilgoć, które obniżają zawartość wilgoci w opakowaniu, kontenerze oraz w dowolnym innym miejscu (np. w samochodzie), do wartości poniżej punktu kondensacji, dzięki czemu unikną Państwo strat cennych towarów i materiałów.

Mateusz Kochel | Specjalista od Technologii Adsorpcyjnych

mkochel@abc-z.pl
Pochłaniacze wilgoci saszetki kontenerowe

Saszetki
pochłaniające
wilgoć

Przeznaczone do ochrony produktów w trakcie transportu i magazynowania

Więcej

Adsorbenty przemysłowe (żel krzemionkowy i aktywny tlenek glinu)

Adsorbenty
przemysłowe

Adsorbenty sypkie dostarczane w formie granulek o różnej formie i kształcie.

Więcej

płytki osuszające

Karty osuszające

Wyjątkowe materiały osuszające o szerokim zastosowaniu

Więcej