“Deszcz kontenerowy” w spedycji morskiej Saszetki pochłaniające wilgoć

“Deszcz kontenerowy” w spedycji morskiej

W artykule opisano zjawisko “deszczu kontenerowego” w spedycji morskiej i jego dewastacyjny wpływ na transportowane towary. Przedstawiono również rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczny transport towarów. Dla kontenerowej spedycji morskiej dedykowanym rozwiązaniem są kontenerowe saszetki pochłaniające wilgoć Dry-Bag®.

  Deszcz kontenerowy jest to zjawisko intensywnej kondensacji wody wewnątrz kontenerów transportowanych drogą morską. Efekt ten jest spowodowany dużymi wahaniami temperatury wewnątrz kontenera, na skutek zmian stref klimatycznych w trakcie spedycji, gdzie powietrze ma wyższe stężenie wilgoci niż w innych miejscach. Podczas zmiany temperatury wewnątrz kontenera dochodzi do zmiany wilgotności względnej (φ), której wartość zmienia się w szerokim zakresie. Przy obniżaniu się temperatury powietrza zmniejsza się maksymalna pojemność pary wodnej. W momencie osiągniecia wilgotności względnej równej 100% dochodzi do wykroplenia wody, która zaczyna kondensować na najzimniejszej z dostępnych powierzchni, co w wypadku transportu kontenerowego zachodzi na ścianach kontenera. Intensywność wykraplanej wody może być tak znaczna, że wydaje się, że pada deszcz. Uszkodzenia towarów na skutek tego zjawiska są znacznych rozmiarów. Przemoczone kartony tekturowe tracą sztywność i ulegają deformacji. Rozładunek i dalszy transport takich towarów jest mocno utrudniony i wpływa na dalsze uszkodzenia zawartych wewnątrz opakowań produktów. Odsłonięte towary są narażone na korozyjne właściwości wilgoci, a także pleść i ogólne pogorszenie stanu produktów.

  By zapobiec uszkodzenia towarów przez wilgoć w transporcie morskim można wykorzystać pochłaniacze wilgoci w saszetkach, które skutecznie obniżają zawartość wilgoci w kontenerze zapobiegając jej wykropleniu. Dedykowanym rozwiązaniem są kontenerowe saszetki pochłaniające Dry-Bag®. Saszetki te skutecznie zabezpieczają przed wystąpieniem tego zjawiska, a ponadto utrzymuje wilgoć na pożądanym poziomie. Wypełnione unikalną mieszanką sorbentów mineralnych gwarantują wysoką pojemność adsorpcyjną i długi czas działania. Saszetki z granulatem wykonane są z włókien poliolefinowych typu Tyvek® (saszetki 500 g) i włókniny typu Spunbond (1000 g i 2000 g). Zastosowane materiały saszetek cechują się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną, zabezpieczając przed przypadkowym rozerwaniem i wysypaniem sorbentu. Saszetki wyposażone są w haki przeznaczone do łatwego mocowania wewnątrz kontenera.

Mateusz Kochel | Specjalista od Technologii Adsorpcyjnych

mkochel@abc-z.pl
Pochłaniacze wilgoci saszetki kontenerowe

Saszetki
pochłaniające
wilgoć

Przeznaczone do ochrony produktów w trakcie transportu i magazynowania

Więcej

Adsorbenty przemysłowe (żel krzemionkowy i aktywny tlenek glinu)

Adsorbenty
przemysłowe

Adsorbenty sypkie dostarczane w formie granulek o różnej formie i kształcie.

Więcej

płytki osuszające

Karty osuszające

Wyjątkowe materiały osuszające o szerokim zastosowaniu

Więcej